Test Your Bond

Test Your Bond


Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?

Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?

Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Kowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Apa sing bakal mbok pilih?

Apa sing luwih penting kanggo kowe?

Apa sing mbok wedeni?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?

Apa panganan senenganmu?

Rasa senenganmu yaiku?

Apa sing paling gawe kowe seneng?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?

Film apa sing mbok senengi?

Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Apa sing paling kerep mbok ombe?

Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?

Apa sing bakal mbok pilih?

Sing endi restoran senenganmu?

Kewan apa sing pingin mbok openi?

Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?