Test Your BondApa sing bakal mbok pilih?

Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?

Apa sing paling gawe kowe seneng?

Film apa sing mbok senengi?

Kewan apa sing pingin mbok openi?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?

Rasa senenganmu yaiku?

Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?

Apa sing mbok wedeni?

Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?

Apa sing paling kerep mbok ombe?

Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Apa sing luwih penting kanggo kowe?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?

Apa sing bakal mbok pilih?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?

Kowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Apa panganan senenganmu?

Sing endi restoran senenganmu?