Subukan ang inyong Pagiging MalapitAnong uri ng mga pelikula ang gusto mo?

Ano ang kinakatakutan mo?

Ano ang iyong gagawin kung manalo ka sa lotto?

Ano ang iyong pipiliin?

Aling kulay ng damit ang palagi mong sinusuot?

Ano ang pinaka makapagpapaligaya sa'yo?

Saang lugar ang gustong mong puntahan kasama ang iyong kabiyak?

Gusto mo ba na ang iyong asawa ay ang pinakamaganda o pinakamatalino?

Ano ang pipiliin mo?

Ano ang palagi mong iniinom?

Ano ang paborito mong kulay?

Kung ikaw ay nakakilala ng isang genie, ano ang iyong hihilingin?

Sa iyong bakante na oras, saan ka pumupunta?

Gusto mo ba ang Apple Iphone o ang Android na smartphone?

Aling mga kanta ang gusto mong pakinggan?

Ano ang mas mahalaga sa'yo?

Aling hayop ang pinakagusto mong alagaan?

Ano ang paborito mong pagkain?

Ilang tasa ng kape / tsaa ang kailangan mo araw - araw?

Alin sa mga restawran na ito ang iyong pinakagusto?

Ano ang iyong ideya sa isang perpektong gabi?