Super Dare of 2021Čo urobíte vo svojom voľnom čase?

Do akej vody by ste išli radšej?

Aký deň je pre vás špeciálnejší?

Čo robíte častejšie?

Ako by ste preferovali cestovať na veľké vzdialenosti?

Čo by ste uprednostnili?

Aký typ života máte radšej?

Kde by ste radi žili?

Máte radšej menšie posedenia alebo veľké párty?

Ako preferujete denne cestovať?

Čo najviac používate?

Čo by ste si vybrali?

Typ piesní, ktoré sa vám páčia?

Máte radšej spánok alebo nakupovanie?

Čo by ste uprednostnili?

Typ hier, ktorý chcete hrať?

Máte radšej varenie alebo jedenie?

Čo by ste urobili?

Ako by ste radšej sledovali filmy?

Máte radšej čokoládu alebo zmrzlinu?

Vyberiete peniaze alebo vedomosti?